Reklamni textil, trička na potisk, reklamni oblečeni - reklamni-textil.tomprint.cz
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.tomprint.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Tomáš Sedláček, IČ: 13144391, DIČ: CZ6302230440. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Takto vyplněná objednávka je závazná. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s obchodními, dodacími a platebními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Ochrana osobních dat

Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.tomprint.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Osobní data jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám. Firma si vyhrazuje právo použít osobní údaje pro zasílání informací o akcích a novinkách, které aktuálně probíhají. Zákazník může projevit přání, aby mu tyto informace nebyly zasílány, což bude respektováno. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že vybrané zboží se již nevyrábí nebo nedodává a výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena dohodnutým způsobem. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

TECHNOLOGIE POTISKU:
1. Digitální - plnobarevný tisk pro šetrné zacházení. Tisk od 1 ks.
2. Sublimační - trvanlivý plnobarevný tisk sublimací do vlákna. Pouze bílá trika, 100% polyester.
3. Flex - Trvanlivý jednobarevný motiv. Jednotlivé barvy se mohou vrstvit či doplňovat.
4. Sítotisk - trvanlivý tisk vhodný pro větší série.
5. Výšivka

VÝHODY:
Přijatelné ceny.
Dobrá kvalita - propracovaná několikanásobná kontrola kvality ve výrobě.
Následování módních trendů v designu, materiálech a barvách.
Široké nabídka barev a velikostí.
Možnost na jednom místě zrealizovat: koupě textilu, potisk nebo výšivku.
Možnost flexibilní otevírací doby (po telefonické dohodě).
Pro stálé klienty časově omezená rezervace množství při poptávce (dle dohody).
Prodej nadměrných velikostí 3XL a 4XL za cenu ostatních velikostí.

 

« zpět na seznam článků


Zboží | Značka