Reklamni textil, trička na potisk, reklamni oblečeni - reklamni-textil.tomprint.cz
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cílem společnosti je poskytnout svým zákazníkům maximální servis při poskytování služeb v tisku a reklamě. 

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách TOM PRINT jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího, uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího nebo úhrady za dobírku. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Při objednávce nad 10 000.- Kč si prodejce vyhrazuje právo vyžádat si od kupujícího zálohu na zboží a to až do výše 100% z objednané částky.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Nakupování na www.tomprint.cz zde uvedenými pravidly a pro jednotlivé nákupy platí ceny i obchodní podmínky, zveřejněné na tomto internetovém obchodě v okamžiku odeslání objednávky Všechny ceny uváděné na internetovém obchodě www.tomprint.cz jsou včetně DPH.

« zpět na seznam článků


Zboží | Značka